7 september 2017

Jaarlijkse Netwerkdag Crisisbeheersing en OTO Limburg 26 september 2017

Hierbij wil ik jullie allen namens de Projectgroep OTO Limburg weer van harte uitnodigen voor onze jaarlijks terugkomende Netwerkdag OTO op 26 september 2017.
Een dag waar wij jullie allen weer hopen te mogen ontvangen en ontmoeten onder het motto: iets nieuws leren, elkaar ontmoeten en samen actief zijn

Als Projectgroep OTO Limburg hebben wij weer ons best gedaan om jullie ook dit jaar weer een verrassend en actief programma te bieden.

Onze gastsprekers zijn dit jaar Prof. Dr. Manon C. P. Ruijters cmc, Academic Partner , Lector  en Hoogleraar,die ons meeneemt in haar verhaal over:  “Liefde voor leren”. Zij zal jullie meenemen om je eigen leervoorkeur te leren kennen en een andere manier van kijken naar “leren”. Om mee te gaan in haar verhaal vragen wij jullie om enige voorbereiding. Om jullie eigen “leervoorkeur” te ontdekken vragen wij jullie om de “leerscan”  in te vullen op www.leerscan.nl. Wij vragen jullie om de uitkomst van deze leerscan mee te nemen naar de Netwerkdag.

Onze tweede gastspreker is Frank Klaassen, onze eigen DPG Zuid Limburg. Hij neemt ons mee in de nieuwe ontwikkelingen en toekomst van de Veiligheidsregio en de GHOR zowel landelijk als ook in onze eigen regio.

Daarna volgen 3 power pitches met innovatieve ontwikkelingen in onze eigen regio.

Ruth Jongen en Fred Körver komen terug met de vervolgontwikkelingen van het KANO (Kennis en Advies Centrum NAZL/OTO) vanuit de creativiteitssessies van vorig jaar.

Jolanda Corré, GROP-coördinator GGD Limburg Noord zal een power pitch geven t.a.v. de ontwikkelingen van de GGD.

Na de lunch kunnen jullie kiezen uit 5 workshops waar jullie kennis kunnen maken met zeer interessante innovaties zoals het REP (Regionaal Evacuatie Plan), Operationeel Crisis Coördinator in het “Golden Hour”, ISEE, Het Infographic en de nieuw ontwikkelde cursus “liaison CoPI”

En de dag wordt besloten met, en dit mogen jullie echt niet missen!!!!, informatie en de aftrap van de Grote Regionale Witte Keten brede oefening OTO Limburg 2019, gepresenteerd door Frank Rosier van het Netwerkcentrum.

En onze dagvoorzitter is, zoals zo vele jaren, weer Gert Jan Ludden. Hij zal ons wederom op vakkundige wijze door de dag begeleiden.

Kijk gauw naar het bijgesloten programma en schrijf je in. Vergeet niet aan te geven of je blijft eten en welke twee workshops je voorkeur hebben.

Hopende weer velen van jullie te mogen begroeten, graag tot 26 september,

Namens de Projectgroep OTO Limburg,

Clarien Schoeren,
NAZL, Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO Limburg

Voor meer informatie e/o inschrijven kunt u mailen naar clarien.schoeren@mumc.nl